Gui C de Souza

Gui C de Souza

Protoprofessor de Química e pseudoeditor de vídeo que arrisca uns motion graphics.